Wij zijn Expeditie Anton

Expeditie Anton is het innovatieteam van de Bibliotheek Eindhoven en ontwikkelt innovatieve producten en diensten die het verdienvermogen vergroten. Met onze frisse en kritische blik bouwen we aan de toekomst van maatschappelijke organisaties en spelen we in op de behoefte van de gebruiker en de trends in de maatschappij.

Innovatie volgens een filosofie

Expeditie Anton ontwikkelt innovatieve concepten aan de hand van Design Thinking. Design Thinking is zowel een methode als een manier van denken en helpt je om gebruikersgerichte oplossingen te bedenken en te testen. Je weet namelijk pas of een idee ook daadwerkelijk aansluit op de behoefte van de gebruiker als je het hebt getest. Het uitoefenen van Design Thinking is voor iedereen toegankelijk, het vraagt alleen om een bepaalde mindset. Heb je inspiratie of handvatten nodig bij het ondervinden van deze werkwijze? Neem contact op of kijk bij ons trainingsaanbod!

Wil je meer weten over Design Thinking?
In opdracht van de Koninklijke Bibliotheek heeft Expeditie Anton een bijdrage geleverd aan de vertaling van de Design Thinking for Libraries Toolkit. Deze toolkit is speciaal ontwikkeld voor de bibliotheeksector en biedt inspiratie, opdrachten en informatie over de methodiek.

Stap 1

Inspiratie

De eerste stap die wordt gezet in het proces van het ontwerpen van nieuwe projecten, is het opdoen van inspiratie. Hierin staat de gebruiker centraal en wordt er gezocht naar behoeftes en “pijnen” waar deze gebruiker tegenaan loopt. Als deze “pijnen”, door interactief contact met de gebruiker boven water komen, vormt dit de basis waarop de projecten ontworpen gaan worden.

Stap 2

Ideevorming

De tweede stap die gezet wordt, is de opbrengsten uit de inspiratiefase ombuigen naar bruikbare inzichten die de basis gaan vormen voor het daadwerkelijke project. Door het delen van de inspiratie, clusteren van uitkomsten en brainstormen, ontstaan er in deze fase heel veel ideeën. Deze ideeën worden visueel gemaakt en omgezet in iets tastbaars zoals prototypes. Die worden vervolgens getest bij de beoogde eindgebruikers.

Stap 3

Iteratie

De derde stap gaat over stapsgewijs testen en leren. Het eerste idee is meestal niet meteen het beste idee, daarom is het in stap 3 belangrijk om dit eerste idee te testen en te verbeteren op basis van feedback van de eindgebruiker. Dit proces is niet-lineair. Soms zal er worden gesprongen tussen voorgaande stappen in het proces, op zoek naar perspectieven en inzichten om het idee te perfectioneren. Door stappen te herhalen leg je een stevig fundament voor het uiteindelijke concept.

De Antons

Imke de Korte

Imke de Korte

Innovator, Expeditie Anton

Als trendwatcher en concept-ontwikkelaar staan mijn oren en ogen altijd open voor nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij. Aan de hand daarvan ontwikkel ik innovatieve concepten die hierop aansluiten.

Wieske van der Velden

Wieske van der Velden

Innovator, Expeditie Anton

Als conceptontwikkelaar sta ik continu in contact met de doelgroep en ontwikkel ik concepten mét hen in plaats van vóór hen. Ik ben de verbindende factor tussen het onderzoek en de realisatie waarbij ik het liefst samenwerk met andere partijen die hetzelfde doel voor ogen hebben.