De bibliotheek is een ontwikkelplek van en voor iedereen. Van jong tot oud en van theoretische tot praktijk opgeleide. Een tweede huiskamer waar in een ongedwongen sfeer kennis gehaald en gebracht wordt. Met “de bibliotheek van de toekomst”, bouwen we aan een inclusieve maatschappij en een samenleving waarin iedereen actief mee kan doen, zichzelf kan ontwikkelen en de bibliotheek voor iedereen laagdrempelig toegankelijk is. Zo vergroten we zelf- en samenredzaamheid. Met de nadruk op; een Leven Lang Ontwikkelen, verbinden van mensen, community building en integratie/inclusiviteit. Door het aanbod van de bibliotheken anders in te richten en aan te bieden, wordt ook een bijdrage geleverd aan het voorzieningenniveau van de hele Brainport regio en worden verbindingen tussen inwoners van de hele regio versterkt en vergroot de participatiegraad van onze inwoners (nieuwkomers en mensen die er al lang wonen).

Doel:

De bibliotheek als platform voor kennisdeling (informatie makelaar en partner in persoonlijk ontwikkeling) toekomstgericht neerzetten en de maatschappelijke impact vergroten.

Doelstelling 1 Het vergroten van zelf- en samenredzaamheid;
Iedereen, nu en in de toekomst, laagdrempelige toegang tot kennis, informatie en ondersteuning bieden om hiermee zelf- en samenredzaamheid te vergroten. Om op deze manier een duurzame verbinding aan te gaan met de huidige en de toekomstige gebruiker van de Bibliotheek.

Doelstelling 2 Binden en boeien;

Het project is erop gericht om de binding met de verschillende soorten doelgroepen op een innovatieve en toekomstbestendige manier te verstevigen en gericht op hun informatiebehoeften te kunnen anticiperen. Zowel vanuit de bibliotheek en haar netwerk naar de gebruikers alsook het faciliteren van kennisdeling tussen gebruikers.