Uitkomsten onderzoek Internationals door PEP team

Expeditie Anton werkt altijd intensief samen met de doelgroep waarvoor een concept in ontwikkeling is. Op deze manier blijven we testen of het ook écht aansluit op de behoeften en wensen. Een mooi voorbeeld hiervan is het PEP team van Internationals dat vanuit Expeditie Anton is opgericht om samen met de Internationals op zoek te gaan naar passende concepten. Het bijzondere aan dit PEP team is dat we hen niet alleen als klankbordgroep hebben ingezet, maar ook zelf onderzoek hebben laten uitvoeren. De deelnemers van het team hebben zelf contact gezocht met andere Internationals, omdat die voor hen veel toegankelijker en zichtbaarder zijn. Ze zijn zelf met hen in gesprek gegaan en hebben de resultaten teruggekoppeld naar Bibliotheek Eindhoven.

Een aantal opvallende uitkomsten van het onderzoek waren:
* In de landen van oorsprong heeft de bibliotheek vaak een andere functie als in Nederland. Hierdoor heerst er een ander imago en zien ze geen toegevoegde waarde om naar de bibliotheek te gaan. Tot ze ervaren dat de bibliotheek hier ook een maatschappelijke en culturele functie heeft en veel meer is dan alleen boeken lenen. Blij verrast komen ze na een eerste kennismaking veel sneller terug.
* Het bereiken van Internationals is ook vaak nog een kunst. Dat blijkt ook uit het onderzoek. Hierdoor zijn Internationals niet altijd op de hoogte van de activiteiten en het bestaan van de bibliotheek.
* Een ander, interessant en opmerkelijk punt in het onderzoek is dat bibliotheken in andere landen (bijna) altijd gratis zijn. Deze bibliotheken worden daar door de overheid gefaciliteerd en daardoor gratis aangeboden. Het wordt door Internationals als vreemd ervaren dat men hier wel moet betalen. Het is niet zo dat ze geen geld over zouden hebben voor de diensten die de bibliotheek aanbiedt, maar ze zijn het niet gewend.

Na de presentatie volgde nog een paneldiscussie onder leiding van Wieske. Zij ging samen met 2 internationals, 1 bibliotheek collega en 1 medewerkster van Gemeente Eindhoven het gesprek aan over de uitkomsten van het onderzoek. Hierin werden op een interactieve manier meningen en bevindingen uitgewisseld, waaraan ook het publiek deelnam.
De uitkomsten van dit onderzoek zullen de basis vormen voor nieuwe concepten en ontwikkelingen die op het gebied van Internationals vorm aan het krijgen zijn.